Fokker S6

Under trettitalet så var Fokker CV det vanligaste flygplanet i det svenska Flygvapnet. Den fanns i två versioner, CV-E som fick benämningen S6 samt CV-D, med kortare vingar, som fick benämningen J3. Totalt har 49 Fokkrar har varit i tjänst i Flygvapnet varav 35 st licensbyggdes på Malmen.

 

Av alla dessa Fokkrar finns en bevarad på Flygvapenmuseum. Det är en S6B med 600 hk Nohab Mercury motor. Den är i flygbart skick och flögs faktiskt till Holland 1963 för att deltaga i en flyguppvisning.

 

Förebilden för min Fokker är en S6 med koden 3-31. Den hade en 450 hk Bristol Jupiter motor. Målning och märkning enligt 1939 års bestämmelser. Den flög sista gången den 9 augusti 1939 och höll då på med målbogsering vid Brändön i Luleå skärgård. Ett motorfel gjorde att besättningen var tvungna att hoppa. Först hoppade mekanikern, Holger Bergström (min far), som klarade sig oskadd. Föraren Ivar Insulander omkom då hans fallskärm inte hade utvecklats riktigt. Flygplanet havererade i vattnet och skrotades.

 

Christer Bergström

Luleå

Referenser

Flyghistoriskt månadsblad Nummer 5 maj 1976.

Svensk flyghistorisk Förening.

 

Kontakt Nr 62.

Kontaktgruppen för flyghistorisk forskning.

 

ÖFS meddelande Nr 1 februari 1978.

Östergötlands Flyghistoriska sällskap.

 

Flygplansritningar 2 & 4

Björn Karlström

 

Orginalritningar S6

Krigsarkivet Stockholm

 

Haverirapport 8/11 1939 N:r Hav 31

Krigsarkivet Stockholm